A4/26D Lien Ap 123、Vinh Loc B 町、Binh Chanh 地区、Ho Chi Minh市。
ホットライン: 0988 303 828
daa138@yahoo.com
Facebook tiwtter google youtube
 
ホームページ»導入»ビジョンと戦略

Tầm nhìn và chiến lược

TẦM NHÌN: 

Ngành công nghiệp bao bì nhựa ngày càng có vai trò quan trọng trong đời sống cũng như sản xuất của các nước, trong đó có Việt Nam. Từ thực trạng phát triển ngành công nghiệp nhựa tại Việt Nam, bài viết nhận diện xu hướng phát triển của ngành này trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng hiện nay.

Hòa nhịp vào sự phát triển đất nước, Công Ty TNHH Đại Á Âu sẽ phấn đấu trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về sản xuất và kinh doanh trong ngành bao bì nhựa.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đặt ra và giảm bớt phụ thuộc nguyên liệu nước ngoài, đa dạng hóa mẫu mã, nâng cao khả năng cạnh tranh về chất lượng và giảm giá thành sản phẩm, trong thời gian tới, Công Ty TNHH Đại Á Âu chủ động tái cơ cấu đầu tư và tăng cường năng lực nghiên cứu, tập trung đầu tư máy móc, theo chuẩn công nghệ mới, giảm bớt phụ thuộc nguyên liệu nguyên sinh, đa dạng hóa mẫu mã, nâng cao khả năng cạnh tranh về chất lượng và giảm giá thành sản phẩm…

SỨ MỆNH: 
Luôn mang đến các sản phẩm chất lượng nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Xây dựng môi trường năng động, sáng tạo nhằm tạo điều kiện tăng thu nhập và cơ hội phát triển cho nhân viên.
Đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển của toàn xã hội.

カンパニーリミテッド DAI A AU

住所: A4/26D Lien Ap 123、Vinh Loc B 町、Binh Chanh 地区、Ho Chi Minh市。

電話: +84 28 2228 7388 - 2228 5457 - 2228 5585 - 0937 303 828 H/P 0988 303 828

メール: daa138@yahoo.com

ウェブサイト: http://www.daaplast.com

ログします

統計的アクセス